Föreningen

Förskolan Vinden är ett föräldrakooperativ. Det innebär att en förening bestående av föräldrar är huvudman för verksamheten.

Föreningen som heter Vinden är politiskt och religiöst obunden. Den ska enligt sina stadgar verka för en stimulerande miljö för barnen där barn, föräldrar och personal tillsammans sköter verksamheten.

Föreningen har en styrelse som är ytterst ansvarig.

Varje termin hålls minst ett medlemsmöte där både personal och föräldrar är representerade. Där har man som förälder möjlighet att påverka verksamhetens innehåll. Styrelsen ansvarar för medlemsmötena.

Föreningens verksamhet finansieras med kommunala bidrag.

Lämna ett svar