Bli medlem

Vi är alltid intresserade av att nya familjer/barn söker sig till oss. Har man redan barn på Vinden så har man förtur till vakanta platser för andra barn i familjen. Vill ni ställa ert barn i kö för att börja på Vinden så hör av er till förskolan eller våra rekryteringsansvariga. Deras namn och telefonnummer hittas under kontakt.

Ni är också hjärtligt välkommen att besöka oss. Ring då till förskolan, se kontakt, och be att få tala med någon ur personalen om detta.

Att bli delaktig i en föräldrakooperativ förskola medför också ett antal förpliktelser.

  • Varje familj åtar sig att några gånger per år ställa upp som arbetskraft.
  • Delta i medlemsmöten.
  • Varje familj måste acceptera att ta en styrelsepost vid något tillfälle under den period man är medlem

Välkommen till oss!

Lämna ett svar