Arbetssätt

Grunden för vårt arbete är Förskolans läroplan Lpfö18.

Vårt mål är att skapa trygga barn (och vårdnadshavare) genom omsorg och lek som gör att individerna blir mottagliga för undervisning och lärande.

Vi drar nytta av att vi är en gemensam 1-5 årsavdelning där barnen får lära sig av varandra genom bl a omtanke och empati och acceptera och respektera varandras olikheter och utveckla sitt eget egenvärde.

Vi arbetar utifrån vårt årshjul med olika teman utlagt med grunden i Lpfö18.

Språk, matematik, naturvetenskap och teknik arbetar vi mycket med på ett lekfullt sätt.

Vi strävar mot att förlägga en stor del av vår pedagogik utomhus.

I vår verksamhet ingår dagliga utevistelser med många besök i skogen och på vår kolonilott. Skörden från kolonilotten använder vi i vår matlagning.

Lämna ett svar